| Avaleht | Info | Registreeru liikmeks | Kontakt |

 
 
 

Üldinfo

Kes me oleme?

MTÜ TIKO

Liikmeinfo

PÕHIKIRI

Liikmemaks ja annetus

Dokumendid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes me oleme

ÜLDINFO 

 

TIKO asukohamaa on Eesti Vabariik.

Euroopa Tarbijate Liit on käsitlenud oma assambleel Brüsselis tarbijakaitsekorraldust Euroopa Liidus ja selle põhjal on loodud tarbijakaitsepoliitika, mis loob tarbijatele nende põhiõigused.

Nendest õigustest lähtuvalt kujundab TIKO oma põhilised tegevused;

*kaupade ja teenuste ohutusele ning mõjust tarbijate ja isikute elule ja tervisele,

*tarbijate ja isikute igasuguste huvide kaitsele,

*tarbijate ja isikute informeeritusele ja teadlikkusele,

*tarbijate ja isikute õigusele saada nõu ja abi oma õiguste kaitsele,

*tarbijate ja isikute igakülgsele koolitamisele,

*tarbijate ja isikute õigusele kaasa rääkida ühiskonnaasjades,

*tarbijate ja isikute esindatusele.


Eestis 2002. aasta 1. juulist jõustunud võlaõigusseadus loob tarbijale ja isikutele paremad võimalused oma õiguste realiseerimiseks. Oluliseks siinjuures peetakse asjaolu, et tarbijate ja isikute õigused realiseeruksid ka kohtuväliste lahendustega ning sellega väheneb ka kohtute koormus.

 

Tarbijate ja isikute kaebuste kohtuväline lahendamine võimaldab kaebuseid ja vaidluseid osapoolte vahel lahendada kõige lihtsamal ja odavamal viisil. Samuti annab see tegevus tarbijale ja isikutele suurema võimaluse ühiskonnas kaasa rääkida nende jaoks olulistel teemadel.

 

Tarbijate ja isikute õiguste kaitsel on oluline roll ka õiguskaitseorganite tegevusel. Vajalik on tõsta üldist teadlikkust ning arendada koostööd õiguskaitseorganitega. Tõhusa tegevuse võimaldamiseks tuleb teha ettepanekuid ja osutada täidesaatvale võimule kaasabi nende tegevusele vajalike õigusaktide edendamise näol.

 

ADMIN // madis@cppo.eu // © 2008 cppo.eu / cppo.ee - all rights reserved