| Avaleht | Info | Registreeru liikmeks | Kontakt |

 
 
 

Üldinfo

Kes me oleme?

MTÜ TIKO

Liikmeinfo

PÕHIKIRI

Liikmemaks ja annetus

Dokumendid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Külastajad

 

Seltskond inimesi, kes olid kas ise või oma lähedaste ja tuttavate kaudu kokku puutunud erinevate probleemidega, mis puudutasid tarbimist ja isikute õiguseid üleüldse, leidsid, et Eesti riigis puudub teave ja oskus ning ka võimalus enda õiguste eest seista ja võidelda. Tõdeti, et just üksikisikud on enda pealtnäha väikeste probleemidega alati hädas, sest kui ei ole aega, julget pealehakkamist ja tahtmist võtta endale konfliktset vastutust siis pigem antakse alla ja loobutakse ning õiglus jääb jalule seadmata.

 

Tekkis tahe ja vajadus luua mittetulunduslik Organisatsioon, millest saaks tarbijate ja isikute vabatahtlik demokraatlik ühendus. Selle eesmärk oleks kaasa aidata tarbijate ja isikute õiguseid ning huvisid edendavale tegevusele, koolitamisele ja võimalus olla kaasatud ühiskonnas oma õiguste ning huvide kaitsel ning seda tagava poliitika kujundamisel.

 

16. veebruar 2008.a. kogunes grupp isikuid, kes asutasid asutajaliikmetena Tarbijate ja Isikute Kaitse Organisatsiooni „MTÜ TIKO“. Asutajaliikmed valisid asutamiskoosolekul endi seast esindusliikme, kes nimetati Organisatsiooni Presidendiks. Presidendi õigused – kohustused ja vastutus sätestati Organisatsiooni põhikirjas.

Otsustati, et Organisatsiooni juhib kolmeliikmeline juhatus, mille liikmed valisid endi seast juhatuse esimehe. Tegelikult ei saanud Organisatsioon esimeest sest valiti juhatuse esinaine.

 

Lugupidamisega

TIKO President

 

ADMIN // madis@cppo.eu // © 2008 cppo.eu / cppo.ee - all rights reserved