| Avaleht | Info | Registreeru liikmeks | Kontakt |

 
 
 

Üldinfo

Kes me oleme?

MTÜ TIKO

Liikmeinfo

PÕHIKIRI

Liikmemaks ja annetus

Dokumendid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes me oleme

Kes me oleme?

Tarbijate ja Isikute Kaitse Organisatsioon edaspidi TIKO on eraõiguslikul algatusel loodud mittetulunduslik Organisatsioon, mis oma orientatsioonilt tegeleb kõigega, kus on tegemist erinevate tarbijate ja isikutega, nende õiguste kaitsega ning eelkõige tarbimisega seotud küsimustega.

 

TIKO eesmärgiks on tarbijate ja isikute õiguste - nende huvide ja heaolu eest seismine ning seda tagava poliitika kujundamisele kaasa aitamine. Eesmärkide saavutamiseks teeb TIKO koostööd kõigi isikutega, kes on huvitatud enda ja teiste heaolust.

 

Oma tegevuses lähtub TIKO Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest, EL õigusaktidest, RV õigusaktidest ja oma põhikirjast.

 

ADMIN // madis@cppo.eu // © 2008 cppo.eu / cppo.ee - all rights reserved